08.02.2023

MONOMAANIA 2023

(0)

 

 

MONOMAANIA TULEB TAAS!

Rahvusvaheline MONOMAANIA on taas tulemas – seekord kohtume Elva LendTeatris 28.-30. aprillil.

Harrastusteatrite monolavastuste festival MONOMAANIA on Elvas üle-aastati toimunud juba alates 2011. aastast ning seekordne monolavastuste festival leiab aset seitsmendat korda.

Juba algusest saadik on kavandatud festival rahvusvahelisena ning vaid paaril korral on see olnud ilma väliskülalisteta – selgi korral on oodata monomaane ka teistest riikidest.

Kiireimad on juba registreerunud! 😉

MONOMAANIA sai alguse toonase Tartumaa Muuseumi töötaja Anneli Aan´i ettepanekust hakata korraldama Elvas monolavastuste festivale, kus koos osaleksid nii harrastajad kui professionaalid – sedapuhku jõudsid professionaalid napilt oma Monomaffiaga meist ette ja Pärnus toimus 2011. a. augustis Monomaffia, mida korraldati koostöös Endla Teatriga.

Algne MONOMAANIA 2011 toimus väheste osavõtjatega, festival oli ühepäevane ning tollal ei olnud harrastusteatritel repertuaaris kuigi arvukalt monolavastusi – see tundus omal ajal harrastusnäitlejate jaoks täiesti müstilise ettevõtmisena, nii et seda ei praktiseeritud palju.

On suur rõõm sellest, et MONOMAANIA festival on populariseerinud harrastusteatrite hulgas monolavastust kui väga nõudlikku žanri – kogenumatele näitlejatele on monolavastus väga suur väljakutse ja üha enam näitlejaid on aastate vältel proovile pannud end mononäitlejana. Tõsi, läbi aegade on olnud ka päris palju väga noori näitlejaid monožanris lavale astunud – küllap on see hea kool igas vanuses näitlejale, andes ka noorele algajale lavataju, publiku kaasahaaramise oskuse/vajaduse ja materjali valdamise tähtsuse kogemuse.

Nii on monolavastuste festivalil osalejate arv aasta-aastalt kasvanud ja festival on kasvanud kahepäevaseks.

Seekordne MONOMAANIA 2023 toimub taas Elvas LendTeatris (Pikk 73) ning sel korral on kavas külalisi võõrustada lausa kolmel päeval. Juba eelmine MONOMAANIA 2021 näitas, et osaleda soovijaid on väga palju ning raske on neid kahele päevale mahutada – seekord läheme seda teed, et alustame juba reedel, 28. aprillil, ning lõpetame pühapäeva, 30. aprilli õhtul.

Ootame Eesti näitetruppidelt ja harrastusteatritelt suurt osavõttu, et festival oleks võimalikult mitmekesine ja annaks ka vaatajatele elamusi võimalikult erinevatest lavastustest. Kindlasti annab festivalile mitmekülgsema mõõtme ka rahvusvahelisus uudsete lavastuste ja uute näitlejatega.

MONOMAANIAL ei ole me seni piiranud lavastuste pikkust, vaid oleme seda meelt, et oluline on pakkuda vaatajale teatrielamust, mis katkendite ja poolikute etendustega jääks poolikuks – teater on lugude jutustamise koht ning lugu meelevaldselt kärpides jääb ka publiku emotsioon poolikuks – seda enam tuleb lavastajatel ja näitlejatel enda poolt pakutav väga hoolikalt läbi mõelda.

Samuti ei ole me kuidagi piiranud erinevaid väljundeid ja monožanri interpretatsioone – nii oleme monolavastuste festivalil näinud äärmiselt erinevaid lähenemisi monolavastusele, kuid seda rikkamaks ja eripalgelisemaks festival kujuneb.

Registreerumine festivalile MONOMAANIA 2023 kestab 10.märtsini 2023.

Festivalil osaleda soovijad saavad täita ankeedi, mille link on SIIN.

Osalejad tasuvad osalustasu (´a 10 € inimese kohta), toitlustuse (LendTeatri vahendusel) – selle kohta esitab LendTeater vajadusel arve – ja ööbimiskulud (võimalus ise valida ja broneerida majutuskoht – lisatud registreerimislehel).

Vajadusel saavad soovijad täpsemat infot meilitsi (info@lendteater.ee) või telefonitsi (55602084 – Airé Pajur) – igal juhul ootame arvukat osavõttu nii osaleja kui vaatajana.

KOHTUMISENI MONOMAANIAL 2023!

 

MONOMANIA COMES AGAIN!
The international MONOMANIA is coming again - this time we will meet at the 
Elva LendTeatr on the 28th-30th. in April.
MONOMANIA, a festival of recreational theater solo productions, has been held 
in Elva every year since 2011.
If it's clear, monomaniacs from other countries are also expected.
The fastest ones have already registered! 😉
It is a great pleasure that the MONOMANIA festival has popularized the monoplay 
among recreational theaters as a very demanding genre, giving the actor stage sense, 
the skill/need to involve the audience and the experience of the importance 
of mastering the material.

The number of participants in the festival has increased year by year and
this time MONOMANIA 2023 will take place again in LendTeatr (Pikk 73) in Elva, 
and this time it is planned to host guests for three days - we will start already 
on Friday, April 28, and end on the evening of Sunday, April 30.

We expect a large number of participation from acting troupes and hobby theaters, 
so that the festival is as diverse as possible and also gives viewers experiences 
from as many different productions as possible. Certainly, internationality with 
new productions and new actors gives the festival a more versatile dimension.

At MONOMANIA, we have not limited the length of the productions, but we want 
to offer the audience a theater experience - the theater is a place for 
telling stories, and if the story is arbitrarily cut, the audience's emotion 
will be incomplete.

Also, we have in no way limited the various outputs and interpretations 
of the monogenre - the richer and more diverse the festival will be.

Registration for the MONOMANIA 2023 festival lasts until March 10, 2023.

Those wishing to participate in the festival can fill out the form, 
the link of which is HERE.

Participants pay the participation fee (€10 per person), catering (through LendTeater)
 - LendTeater will provide an invoice for this if necessary - and accommodation costs 
(possibility to choose and book accommodation yourself - on the attached registration
 page).

If necessary, those interested can get more detailed information by e-mail 
(info@lendteater.ee) or by phone (55602084 – Airé Pajur) - in any case, 
we expect a large number of participants, both participants and spectators.

SEE YOU AT MONOMANIA 2023!
MONOMANIA TULEE TAAS!
Kansainvälinen MONOMANIA tulee jälleen - tällä kertaa tapaamme Elva LendTeatrissa 
28.-30. huhtikuussa.
MONOMANIA, vapaa-ajan teatterin soolotuotantojen festivaali, on järjestetty Elvassa 
joka vuosi vuodesta 2011 lähtien.
Jos se on selvää, niin monomaniakkeja myös muista maista odotetaan.
Nopeimmat ovat jo ilmoittautuneet! 😉
On suuri ilo, että MONOMANIA-festivaali on popularisoinut mononäytelmän 
vapaa-ajan teattereiden keskuudessa erittäin vaativana genrenä, joka antaa 
näyttelijälle näyttämötajua, taitoa/tarvetta yleisön osallistumiseen sekä 
kokemusta materiaalin hallitsemisen tärkeydestä.

Festivaalin osallistujamäärä on kasvanut vuosi vuodelta ja
Tällä kertaa MONOMANIA 2023 järjestetään jälleen Elvassa LendTeatrissa 
(Pikk 73) ja tällä kertaa on tarkoitus isännöidä vieraita kolmeksi päiväksi - 
aloitamme jo perjantaina 28.4. ja lopetamme sunnuntai-iltana 30.4. .

Odotamme runsasta osallistujamäärää näyttelijäryhmiltä ja harrasteteattereilta, 
jotta festivaali olisi mahdollisimman monipuolinen ja samalla tarjoaisi katsojille 
elämyksiä mahdollisimman monesta eri tuotannosta. Varmasti kansainvälisyys uusien 
tuotantojen ja uusien näyttelijöiden kanssa antaa festivaaleille monipuolisemman 
ulottuvuuden.

Emme MONOMANIAlla ole rajoittaneet tuotantojen pituutta, vaan haluamme tarjota 
yleisölle teatterielämyksen - teatteri on tarinankerronta, ja jos tarinaa 
mielivaltaisesti leikataan, katsojan tunteet jäävät kesken.

Emme myöskään ole millään tavalla rajoittaneet monogenren eri tuotoksia ja 
tulkintoja - mitä rikkaampi ja monipuolisempi festivaali on.

Ilmoittautuminen MONOMANIA 2023 -festivaalille kestää 10.3.2023 asti.

Festivaalille halukkaat voivat täyttää lomakkeen, jonka linkki löytyy TÄÄLTÄ.

Osallistujat maksavat osallistumismaksun (10 € per henkilö), tarjoilun 
(LendTeaterin kautta) - LendTeater laskuttaa tästä tarvittaessa - ja majoituskulut 
(mahdollisuus valita ja varata majoitus itse - liitteenä olevalla 
ilmoittautumissivulla).

Kiinnostuneet saavat tarvittaessa tarkempaa tietoa sähköpostitse 
(info@lendteater.ee) tai puhelimitse (55602084 – Airé Pajur) - 
joka tapauksessa odotamme runsasta osallistujamäärää, niin osallistujia kuin 
katsojiakin.

Nähdään MONOMANIA 2023:ssa!